Hiển thị một kết quả duy nhất

Máy phá sóng là một thiết bị nhỏ gọn, có angten ngoài, là thiết bị ngăn chặn tín hiệu liên lạc từ điện thoại di động đến trạm gốc trong phạm vi xác định.Thiết bị gây nhiễu phát tín hiệu nhiễu trên cùng một tần số với công suất đủ lớn, gây xung đột tín hiệu hoặc khử lẫn nhau, làm gián đoạn thông tin giữa điện thoại di động và trạm gốc. Điều này cũng được xem là một tiến trình tấn công từ chối dịch vụ. Các thành phần cơ bản của một thiết bị gây nhiễu bao gồm: Anten phát, mạch điện chính (gồm bộ dao động, mạch cộng hưởng, bộ phát tạp nhiễu, bộ khuếch đại công suất, nguồn cung cấp). Về mặt kỹ thuật, thiết bị gây nhiễu có cấu tạo đơn giản. Đơn giản nhất là loại chỉ có một công tắc và một đèn hiển thị. Máy phá sóng phức tạp hơn có nhiều chuyển mạch để kích hoạt các trạng thái gây nhiễu ở nhiều tần số khác nhau